FAQ

Wat zijn de voordelen van een ISBN ?

Het ISBN is al ruim 40 jaar de wereldwijde standaard in het boekenvak. Met een ISBN maakt u uw uitgave uniek herkenbaar. Dankzij het ISBN worden gegevens opgenomen over uw uitgave en beschikbaar gesteld aan afnemers van titelinformatie zoals boekhandelaren, webwinkels en bibliotheken. Via het ISBN is terug te vinden wie de publicatie heeft uitgegeven en is uw publicatie uniek geïdentificeerd.

Door deze unieke identificatie kan er geen misverstand ontstaan in de communicatie rond uw titel. Iedereen die het ISBN gebruikt in het bestelverkeer tussen de diverse kanalen die daarmee gemoeid zijn stelt dankzij het ISBN heel eenvoudig vast om welke uitgave het daadwerkelijk gaat. Het ISBN zorgt er voor dat uw uitgave ook makkelijk vindbaar is op het internet en de bekende sociale netwerken.

Kortom, een ISBN maakt uw uitgave uniek herkenbaar en vindbaar. Zo krijgt uw uitgave de aandacht die het verdient.

Wat is de betekenis van de verschillende delen van een ISBN ?

Sinds 1 januari 2007 bestaat het ISBN uit 13 cijfers en de volgende vijf delen:

De prefix, een driecijferig getal wat aangeeft dat het om boeken gaat binnen de EAN standaard. Op dit moment kan dat 978 of 979 zijn.

De registratiegroepsaanduiding of landencode. Dit deel identificeert het taalgebied. De groepsaanduiding voor Nederland en Vlaanderen is 978-90 of 978-94. Registrator of uitgeversaanduiding. Dit deel identificeert een bepaalde uitgever.

Publicatie of Titelaanduiding. Dit deel identificeert een bepaalde titel.

Controlecijfer. Dit is het cijfer aan het einde van een ISBN en garandeert de rekenkundige juistheidvan een ISBN. Hiermee kunnen invoerfouten worden gesignaleerd.

Waar en hoe druk ik het ISBN af ?

In het boek: op de pagina met het colofon en copyright, of op de keerzijde van de titelpagina, of onderaan de titelpagina. Buiten op het boek: boven de barcode die linksonder op de rug is afgedrukt. Het afgedrukte ISBN dient voorafgegaan te worden door de letters ISBN. Het 10-cijferige nummer dient te worden afgedrukt met spaties of streepjes tussen de verschillende onderdelen b.v : 978 90 430 1305 5 of 978-90-430-1305-5

978 94 430 1305 5 of 978-94-8144-055-0

Opmerking: In de praktijk verdient het gebruik van streepjes de voorkeur.

Hoe worden ISBNs gebruikt in een streepjescode ?

Het ISBN kan worden omgezet in een wereldwijd leesbare streepjescode. Boekverkopers scannen deze code bij het afrekenen. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van deze code in de boekenbranche zie www.scanology.nl of www.gs1.nl (voorheen EAN Nederland).

Moet de uitgever een exemplaar van een nieuwe uitgave aan het Bureau ISBN zenden ?

Nee, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verzamelt en archiveert alle in Nederland uitgegeven titels m.u.v. audio- en videomateriaal. U mag derhalve één exemplaar van uw nieuwe uitgave zenden aan: Koninklijke Bibliotheek Depot van Nederlandse Publicaties & Nederlandse Bibliografie Postbus 74 2501 AJ Den Haag

Hoe kan een boekverkoper het ISBN en de titelgegevens van een uitgave vinden en deze bestellen ?

Door CB Online te raadplegen. Hierin kan de boekverkoper het ISBN en de titelgegevens terugvinden van alle bij het Bureau ISBN geregistreerde uitgaven én de adresgegevens van de aangesloten uitgevers.

Wat is een uitgeversaanduiding ?

De uitgeversaanduiding identificeert een bepaalde uitgever of producent en wordt toegekend door Bureau ISBN. De titelproductie van de uitgever is bepalend voor de lengte van de uitgeversaanduiding.

Wat is het verschil tussen meerdelig werk en een reeks ?

Een meerdelig werk bestaat uit verschillende onderdelen, die zelfstandig worden uitgegeven en een eigen ISBN hebben, maar toch een afhankelijkheidsrelatie hebben met het geheel. Schoolboeken bijvoorbeeld zijn bijna altijd meerdelige werken. Bij een meerdelig werk is vooraf bepaald dat het boek met een aantal delen afgerond is. Bijvoorbeeld: Economisch bekeken 3 werkboek; Economisch bekeken 3 docentenboek; Economisch bekeken leerlingenboek.

Een reeks is bedoeld om oneindig door te gaan, zoals b.v. De avonturen van Suske en Wiske, Ankertjes of Berlitz reisgidsen. Het kan wel eens zijn dat een reeks toch stopt b.v. omdat de auteur is overleden of de uitgever er geen brood meer in ziet, maar bij het opzetten ervan was er geen einde bepaald.

Wat is een NUR code ?

NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van een boek weergeeft. Code 240 is bijvoorbeeld de code voor “Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)”.

Dankzij de NUR code is het voor boekhandelaren en dergelijke makkelijker om de boeken in hun assortiment in te delen. Daarnaast wordt NUR ook gebruikt voor het verzamelen van marktinformatie zoals verkoopsegmenten.

Hieronder vindt u de NUR lijst terug.

NUR lijst versie 2011

Hieronder vindt u een handig hulpmiddel voor het snel bepalen van de juiste NUR rubrieken
doc00790320161107154502

Regelt een ISBN ook auteursrechten ?

Nee, wel wordt het ISBN gebruikt door auteursrechtelijke instanties voor het verzamelen van gegevens.

Wanneer is er sprake van een nieuwe druk of nieuwe oplage ?

Er is sprake van een nieuwe druk wanneer er inhoudelijks iets is gewijzigd of wanneer de uitgave een andere verschijningsvorm heeft gekregen. Daarnaast is er sprake van een nieuwe druk zodra er een andere of nieuwe uitgever verantwoordelijk voor de uitgave. Van een nieuwe oplage is sprake als er ongewijzigd wordt herdrukt.

Wanneer moet er een nieuw ISBN worden aangevraagd ?

Bij iedere nieuwe druk moet er een nieuw ISBN worden aangevraagd. Wanneer een publicatie in verschillende verschijningsvormen zal verschijnen dient iedere afzonderlijke verschijningsvorm een eigen ISBN te hebben. Bijvoorbeeld wanneer zowel een ingenaaide als gebonden editie of zowel een video als een DVD van hetzelfde product verschijnt. Eenmaal toegekend kan een ISBN nooit meer opnieuw worden gebruikt voor een nieuwe uitgave.

Moet er voor een gepersonaliseerd boek een nieuw ISBN worden aangevraagd?

Nee, alleen het reguliere boek krijgt een ISBN-13. De gepersonaliseerde versies niet. Het ISBN en de barcode dienen bij een gepersonaliseerd boek te worden verwijderd van de omslag en het binnenwerk.

Hoe wordt de registratie van ISBN’s van uitgevers gevestigd in Vlaanderen en Brussel gefactureerd ?

Deze uitgevers laten hun ISBN’s registreren bij Boekenbank. Boekenbank zorgt dat deze informatie dagelijks bij Bureau ISBN terecht komt waar de ISBN aanmeldingen worden gevalideerd en de gegevens worden vastgelegd. Bureau ISBN factureert deze dienstverlening aan Boekenbank, waarna Boekenbank deze dienstverlening factureert aan de desbetreffende aanvrager.